Profiluotos ir paprastos movos naudojimas šilumos tiekimo inžinerijoje

Profiluotos ir neprofiliuotos movos panaudojimas šilumos tiekimo pramonėje. Centralizuoto šildymo sistemos kanalų alternatyva yra vamzdžių tiesimas į gruntą – izoliuotais vamzdžiais. Izoliuotų technologijų veiksmingumas labiausiai priklauso nuo jungčių kokybės – t.y. nuo izoliuotų vamzdžių atkarpų prijungimo kokybės, kuri turi užtikrinti sandarumą ir atkurti apsauginio apvalkalo korpusą bei suvirintų tiekimo vamzdžių izoliaciją. Iki šiol dažniausia avarijų priežastimi buvo jungčių mazgai, taip pat netaisyklingas vamzdžių sujungimas kuris buvo gedimo priežastimi.

Pagrindiniu, izoliuotų vamzdžių jungimo elementu yra profiluotos ir paprastos movos, kurių tikslas yra sukurti apsauginio apvalkalo korpusą ir suvirintų tiekimo vamzdžių izoliaciją plieno vamzdžio suvirinimo vietoje. Panaudotos movos kokybė ir tipas bei taisyklingas movos panaudojimas, vamzdžių suvirinimo tikslumas, įtakoja atlikto jungimo kokybę.
Termogum profiluotos ir paprastos movos turi daugiau privalumų nei konkurentų movos, nes jos garantuoja ilgalaikį sujungimo sąndarumą, pasireiškia tokiomis savybėmis, kurios supaprastina medžiagų montavimą ir palengvina taisyklingą jungties atlikimą.

Iš anksto izoliuotų vamzdžių tiesimo technologija(1) tiesiogiai į gruntą, lyginant su vamzdžių tiesimo technologija kanale, išsiskira galimybę kloti vamzdyną žemiau gruntinio vandens lygio, šildymo tinklų eksploatacijos patvarumą, panaikinant vamzdžių išorės korozijos tikimybę, tuo pačiu sumažėja gedimų skaičių ir centralizuoto šildymo eksploatavimo išlaidos ir, kas yra svarbiausia, sumažėja šilumos perdavimo nuostoliai.

Be to, keičiant kanalų vamzdžių tiesimo technologiją į galimybę vamzdyną kloti grunte yra sumažinamos kuro šilumos išlaidos tuo pačiu sumažėja į atmosferą išmetamų teršalų kiekis.

Veiksniai, formuojantys izoliuotų vamzdžių patikimumą(2):

- teisingas centralizuoto šildymo segmento technologinio projekto atlikimas pagal projektavimo principus atitinkančius standartus;

- vamzdžių, ir izoliuotų elementų kokybė bei komponentų skirtų jų gamybai ir jiems gaminti naudojamos žaliavos kokybė, atitinkanti centralizuoto šildymo tinklų normos grupei –izoliuotų suvirintų vamzdžių sistemos, vandens šilumos tiekimo tinklams kloti į žemę;

- transportavimas ir saugojimas pagal gamintojo izoliuotų vamzdžių nurodymus;

- sąžiningai atlikti statybos ir montavimo darbai, įskaitant plieno suvirinimo darbus ir jungčių atlikimo darbus, ypač sandarinimo/hermetiškumo;

- tinkamos šildymo tinklo segmento darbų priežiūros vykdymas;

- tinklo vandens šilumos kokybė.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

(1) Remiantis: J. Gawęda, E. Kręcielewska A. Łebek, A. PSZCZÓŁKOWSKI, K. Ross, A. Smyk, A. Shumski. SPEC SA pasirinktų technologijų vartojimo nauda aplinkai ir Waršuvos miesto šildymo sistemos eksploatavimas, VI Forumas Sistemos operatoriams ir energijos ir kuro vartotojams. Energetinio saugumo problematika pagal Varšuvos miesto energijos gamybos ir naudojimo galimybes ir naujas kryptis 2009 m.
(2) E. Kręcielewska, A. Smyk, izoliuotų vamzdynų konstravimas, montavimas ir eksploatavimas ir su izoliuotais elementais atlikti moksliniai tyrimai LB OBRC spec, INSTAL 12/2008, 17 psl.