Kapturki i taśmy termokurczliwe w różnych branżach

Osprzęt termokurczliwy – taśmy i kapturki – służy do izolowania połączeń i usuwania uszkodzeń izolacji przewodów, kabli i rur oraz zabezpieczania elementów konstrukcyjnych narażonych na ścieranie, uszkodzenia lub korozję.

Powyższe zastosowanie ma miejsce w energetyce, ciepłownictwie, telekomunikacji, elektrotechnice, elektronice, AGD, motoryzacji, kolejnictwie, górnictwie, budownictwie, lotnictwie i przemyśle okrętowym.

Kapturki termokurczliwe

Kapturki termokurczliwe służą do zakańczania i uszczelniania końców kabli oraz przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Znakomicie sprawdzają się przy zabezpieczaniu zacisków przebijających na kablach linii napowietrznych oraz śrub narażonych na warunki atmosferyczne, np. przy słupach oświetleniowych, mostach, masztach.

Kapturki termokurczliwe są odporne na warunki atmosferyczne oraz działanie kwasów i zasad. Wewnętrzne powierzchnie kapturków pokryte są klejem termotopliwym, który zwiększa szczelność izolacji.

Sposób stosowania kapturków
Kapturek nakłada się na koniec kabla lub inny element konstrukcyjny. Następnie należy podgrzać kapturek do temperatury 150-190°C. Jako źródło ciepła zaleca się stosowanie ręcznych nagrzewnic lub palników gazowych np. na gaz propan-butan.

Z chwilą ścisłego przylegania kapturka do podłoża i/lub wypłynięcia kleju przy krawędziach kapturka kończy się ogrzewanie.

Wykonaną powłokę pozostawia się do ostygnięcia. Gotowość do użytkowania uzyskuje się po osiągnięciu temperatury otoczenia przez obkurczony kapturek.

Taśmy termokurczliwe

Taśmy elektroizolacyjne – T
Do głównych zastosowań taśm termokurczliwych T należy wiązkowanie przewodów i kabli elektrycznych, izolowanie połączeń i usuwanie uszkodzeń izolacji przewodów i kabli oraz zabezpieczanie mechaniczne elementów konstrukcyjnych narażonych na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i korozję.

Taśmy elektroizolacyjne z klejem – TKT
Taśmy TKT – polecane są w miejscach, gdzie wymagane jest wykonanie trwałego i szczelnego połączenia elementów konstrukcyjnych. Dobra przyczepność kleju termotopliwego do metalu, drewna, ceramiki i tworzyw sztucznych daje możliwość użycia taśm TKT przy wykonywaniu połączeń rur wentylacyjnych, rur osłonowych, przewodów, kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych. Połączenia wykonane za pomocą TKT są odporne na uszkodzenia mechaniczne i korozję.

Taśmy elektroizolacyjne z klejem i masą butylokauczukową – TKTK
Taśmy TKTK – służą głównie do zabezpieczania złączy rur preizolowanych.

Sposób stosowania taśm
Element konstrukcyjny owija się taśmą termokurczliwą w miarę ścisło. Nakłada się tyle warstw, ile użytkownik uzna za właściwe dla danego zastosowania, i zakańcza na zakładkę.

Wykonaną powłokę obkurcza się, ogrzewając do temperatury 150-190°C. Jako źródło ciepła zaleca się stosowanie ręcznych nagrzewnic lub palników gazowych np. na gaz propan-butan. Z chwilą ścisłego przylegania taśmy do podłoża i/lub wypłynięcia kleju przy krawędziach taśmy kończy się ogrzewanie.

Wykonaną powłokę pozostawia się do ostygnięcia. Gotowość do użytkowania uzyskuje się po osiągnięciu przez obkurczoną taśmę – wykonaną powłokę temperatury otoczenia.