Technologia

Wyroby termokurczliwe z pamięcią kształtu stanowią wysoce użyteczne osiągnięcie myśli technicznej. Uproszczenie i przyspieszenie wykonywania złącz, napraw i osłon w przemyśle elektromaszynowym, ciepłownictwie, energetyce i łączności spowodowało, że wyroby termokurczliwe stały się artykułem poszukiwanym, a niekiedy wręcz niezastąpionym. Żadne alternatywne rozwiązania nie spełniają wysokich wymagań i standardów, by stać się równie użytecznymi.

W wyniku sieciowania w materiale HDPE powstaje przestrzenna siatka połączeń cząsteczek węglowodoru. Trójwymiarowa sieć, w której wszystkie, albo prawie wszystkie pierwotne łańcuchy polimeru są z sobą powiązane chemiczne zyskuje tzw. „pamięć kształtu”. Jest to jedna z najbardziej użytecznych cech elementów termokurczliwych, które mogą być odkształcane w dowolny sposób, a po podgrzaniu powracają samoczynnie do pierwotnego kształtu. Izolacja wykonana w tej technologii to usieciowana i rozdmuchana izolacja założona na miejsce izolowane. Podczas podgrzewania izolacja z termokurczu szczelnie zaciska się wokół izolowanego miejsca, co jest najbardziej efektywną metoda tworzenia i odbudowy izolacji z punktu widzenia kosztu i czasu montażu oraz trwałości.

Opatentowana przez TERMOGUM Sp. z o.o. technologia wytwarzania wyrobów termokurczliwych korzystnie różni się od technologii stosowanych przez innych producentów tych wyrobów. Gwarantujemy najwyższą jakość oraz niezawodność naszych produktów, jednocześnie zapewniając rozsądną cenę wyrobów Termogum.

MUFY TERMOKURCZLIWE

Mufę termokurczliwą stosuje się do odtwarzania płaszcza osłonowego na połączeniach rur preizolowanych. Mufa termokurczliwa wraz z izolacją cieplną – pianką poliuretanową PUR spienianą w przestrzeni złącza oraz wtapianymi korkami zabezpieczającymi otwory do aplikacji pianki stanowią razem zespół złącza dwóch odcinków rur preizolowanych. Otwory wlewowe w mufie wykonane są fabrycznie.

Sieciowana mufa Termogum zapewnia możliwość stworzenia szczelnego, mocnego i elastycznego zespołu złącza preizolowanych rur ciepłowniczych. Specjalnie dobrany materiał, pamięć kształtu materiału sieciowanego, wypracowany optymalny kształt mufy i opatentowany sposób produkcji zapewniają długą żywotność mufy, bezpieczeństwo złącza, wytrzymałość mufy na korozję naprężeniową, tarcia w gruncie i zmiany temperatur pracy związane ze zmianami czynników przesyłowych i czynników zewnętrznych. Mufa dostępna jest również w wersji z materiału niesieciowanego.

Przy wykonywaniu połączenia odcinków rur mufę termokurczliwą obkurcza się na jej końcach po wcześniejszym zespawaniu rur przewodowych i nasunięciu mufy na końce rury osłonowej. Ogrzewanie palnikiem gazowym sprawia, że mufa obkurcza się na końcach i z siłą zapewniającą szczelność połączenia obciska rurę osłonową, tworząc niezawodną izolację doskonale odwzorowującą płaszcz osłonowy rury preizolowanej. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu kleju termotopliwego na końcach muf, stworzone połączenie jest odporne na wnikanie wody, ruchy gruntu oraz wszelkie warunki zewnętrzne.

Mufy nie ulegają korozji i zapewniają ochronę mechaniczną. Izolują złącze przed wilgocią, a ponadto są odporne na promieniowanie UV, czynniki agresywne, grzyby i pleśnie. Aplikacja mufy Termogum nie wymaga zakładania opasek na końce mufy, gdyż sama mufa zapewnia szczelność złącza, dzięki technologicznie zaprojektowanej sile docisku do rury osłonowej i pamięci kształtu, bardzo wytrzymałemu materiałowi i odpowiedniemu kształtowi końców mufy.

NASUWKI TERMOKURCZLIWE

Nasuwkę termokurczliwą stosuje się do odtwarzania płaszcza osłonowego na połączeniach rur preizolowanych. Nasuwka termokurczliwa wraz z łupkami z pianki PUR stanowi zespół złącza rur preizolowanych stosowany w sytuacji, gdy dogodniej jest wykonać złącze suche, bez konieczności wypełniania przestrzeni złącza płynnymi komponentami pianki PUR. Montaż nasuwki termokurczliwej jest mniej wymagający w zakresie zapewnienia odpowiedniej temperatury w czasie instalacji. Nasuwka dostępna jest w wersji z materiału sieciowanego lub niesieciowanego.

Montaż zespołu złącza przy wykorzystaniu nasuwki polega na wypełnieniu łupkami wolnej przestrzeni złącza i nasunięciu nasuwki tak, aby końce nasuwki nachodziły na końce rur osłonowych. Następnie nasuwka obkurczana jest na całej długości.
Dodatkowo, dzięki zastosowaniu kleju termotopliwego na końcach nasuwek, stworzone połączenie jest odporne na wnikanie wody, ruchy gruntu oraz wszelkie warunki zewnętrzne.

Opracowana i opatentowana przez Termogum technologia produkcji nasuwek termokurczliwych zapewnia stworzenie szczelnego zespołu złącza preizolowanych rur ciepłowniczych. Nasuwki nie ulegają korozji i zapewniają ochronę mechaniczną. Izolują złącze przed wilgocią, a ponadto są odporne na promieniowanie UV, czynniki agresywne, grzyby i pleśnie.

Aplikacja nasuwki Termogum nie wymaga zakładania opasek na końce nasuwki, gdyż sama nasuwka zapewnia szczelność złącza, dzięki technologicznie zaprojektowanej sile docisku do rury osłonowej, bardzo wytrzymałemu materiałowi i odpowiedniemu kształtowi końców nasuwki.

KAPTURKI TERMOKURCZLIWE

W wyniku własnych prac badawczych TERMOGUM Sp. z o.o. opracował i opatentował nową technologię produkcji kapturków termokurczliwych, pozwalającą na poprawę ich parametrów technicznych. Przeprowadzone zmiany w produkcji oraz opracowanie nowych materiałów m.in. klejów przeznaczonych do stosowana na kapturki termokurczliwe sprawia, że kapturki oferowane przez TERMOGUM Sp. z o.o. kurczą się szybciej oraz w niższych temperaturach, co przyczynia się do mniejszego zużycia czasu i energii (gazu propan/butan) w procesie obkurczania kapturków u odbiorców.

D – minimalna wewnętrzna średnica w stanie dostawy
S – grubość ścianek po obkurczeniu
L – długość

Kapturki termokurczliwe z polietylenu usieciowanego promieniowaniem jonizującym stosuje się do uszczelniania i ochrony końców kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych o powłokach metalowych i z tworzyw sztucznych.

Od wewnątrz kapturki mogą być pokryte klejem termotopliwym, zachowującym elastyczność w temperaturze od -20°C do +70°C. Po ogrzaniu płomieniem lub gorącym powietrzem do temperatury 120°C do 200°C kapturek kurczy się a roztopiony klej zostaje wprowadzony we wszystkie wgłębienia i nierówności powłoki kabla, tworząc odporną na wilgoć szczelną osłonę o dobrych własnościach mechanicznych i elektrycznych.

Kapturki posiadają dużą odporność na korozję, naprężenia, na działanie kwasów i zasad oraz na oddziaływanie atmosferyczne. Montaż kapturka jest łatwy i szybki.

TAŚMY TERMOKURCZLIWE

Taśmy termokurczliwe są produkowane na bazie radiacyjnie modyfikowanych poliolefin. Stosowane są w elektrotechnice, elektronice, telekomunikacji, górnictwie, przemyśle maszynowym, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, okrętowym, lotniczym, a także w energetyce.

Typoszereg T
Taśma termokurczliwa elektroizolacyjna ma szczególne zastosowanie do wiązkowania przewodów i kabli elektrycznych, izolowania połączeń i usuwania uszkodzeń izolacji przewodów i kabli, zabezpieczania konstrukcji narażonych na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne, korozję.

Typoszereg TKT
Taśma izolacyjna pokryta klejem termotopliwym ze względu na możliwość wykonania trwałego i szczelnego połączenia elementów konstrukcyjnych, dobrej przyczepności kleju do elementów metalowych, drewnianych, ceramiki budowlanej, tworzyw sztucznych stosuje się do montaży połączeń rur wentylacyjnych, rur osłonowych, przewodów, kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych. Wykonane połączenia są odporne na uszkodzenia i korozję.

Typoszereg TKTK
Taśma termokurczliwa pokryta klejem termotopliwym oraz masą butylokauczukową użytkowana jest głównie do zabezpieczania złączy rur preizolowanych.

WŁASNOŚCI TAŚMY NOŚNEJ