Termogum realizuje projekt „Rozwój firmy Termogum Sp. z o.o. poprzez działalność eksportową” w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu. Projekt polega na wdrożeniu opracowanej strategii rozwoju działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych.

.

Możliwość komentowania jest wyłączona.