Utilizarea manşoanelor de legătură şi a mufelor de trecut pe tub în cadrul activităţilor de termoficare.

O alternativă pentru conductele de termoficare urbană sunt conductele care sunt montate direct sub pământ – conducte preizolate. Eficacitatea tehnologiei de preizolare în cea mai mare măsură depinde de calitatea ansamblului conector – şi anume calitatea conectării tronsoanelor de conducte preizolate, care trebuie să asigure etanşeitatea conectărilor şi să refacă stratul protector şi izolaţia conductelor care au fost sudate. Până în prezent elementul care suferea cele mai multe avarii a fost ansamblul conector care a reprezentat totodată şi soluţia sensibilă la erorile de montaj.

Elementul principal al ansamblului conector al conductelor preizolate este manşonul de legătură sau mufa de trecut pe tub, care este folosită pentru refacerea mantalei de protecţie a conductei preizolate pe locul unde sunt cuplate tronsoanele de conducte – şi anume acolo unde sunt sudate conductele între ele. Tipul şi calitatea manşonului de legătură care a fost folosit, exactitatea cu care a fost realizată conexiunea, corectitudinea de realizare a sudurii în locul de conexiune a conductei reprezintă factorii care au influenţă asupra calităţii ansamblului de conectare realizat.

Manşoanele de legătură şi mufele de trecut pe tub Termogum posedă o mulţime de avantaje faţă de manşoanele de legătură concurente, deoarece acestea oferă o etanşare de lungă durată a conexiunii, se caracterizează prin soluţiile care simplifică montajul şi limitează erorile care apar în momentul realizării conexiunii.

Tehnologia conductelor preizolate care sunt montate direct în pământ se distinge faţă de tehnologia de tip canal prin posibilitatea montajului conductelor sub nivelul apelor de sol, mărirea durabilităţii de exploatare a reţelei de termoficare, datorită eliminării coroziunii externe a conductelor, micşorarea numărului de avarii şi micşorarea costurilor de exploatare a reţelei de termoficare cât şi, ceea ce este cel mai important, micşorarea pierderilor de căldură în momentul transmisiei.

Suplimentar, ca rezultat a schimbării tehnologiei de tip canal are loc procesul de reducere a nevoi de combustibil în sursa de căldură, ceea ce conduce la reducerea cantităţii de poluanţi care sunt emişi în atmosferă.

Factorii care au influenţă asupra exploatării fără avarii a conductelor preizolate:

- proiectul tehnologic realizat corect pentru segmentul reţelei de termoficare cu luarea în vedere a regulilor de proiectare care sunt în conformitate cu normele în vigoare;

- calitatea ţevilor şi a elementelor preizolate cât şi a produselor şi materiilor prime folosite pentru fabricarea acestora, care corespund cerinţelor grupului de norme pentru reţelele de termoficare – Sistemul de conducte preizolate pentru reţelele de termoficare care sunt montate direct în pământ.

- transportul şi depozitarea în conformitate cu indicaţiile producătorului conductelor preizolate;

- lucrările de construcţie şi montaj efectuate cu conştiinciozitate, inclusiv sudarea elementelor de oţel, realizarea corectă a ansamblelor de conectare, mai ales în ceea ce priveşte ermetizarea acestora;

- supravegherea adecvată în ceea ce priveşte realizarea segmentului reţelei de termoficare;

- calitatea apei din reţea ca operator de transportare a căldurii

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

(1) Elaborat pe baza: J. Gawęda, E. Kręcielewska, A. Łebek, A. Pszczółkowski, K. Rossa, A. Smyk, A. Szumski. SPEC S.A., Beneficii pentru mediul încojurător care rezultă din selectarea corespunzătoare a tehnologiei şi modului de exploatare a Sistemului de Termoficare a Varşoviei, cel de al VI-lea Forum al Operatorilor Sistemelor şi Consumatorilor de Energie şi Combustibili, Siguranţa energetică şi noile direcţii de producţie şi utilizare a energiei în Varşovia, anul 2009.
(2) E. Kręcielewska, A. Smyk, Construcţia, montajul şi exploatarea conductelor preizolate cât şi testarea elementelor preizolate care sunt realizate în cadrul LB OBRC SPEC, INSTAL 12/2008, s. 17.