ТЕХНОЛОҐIЯ

Термоусадні вироби з ефектом памяті форми – це дуже корисне осяґнення людської технічної думки. Висока швидкість проведення робіт на стиках, ліквідування пошкоджень, виконання оболонок у електроустаткуванні, паливній промисловості, енерґетиці та св’язку створює ситуацію, в якій вироби ці є бажаними і нерідко незамінними. Жодне з альтернативних способів не сповнює високих вимоґів та стандартів, щоб бути на рівні корисним.

В результаті радіаційноґо зшивання утворюється простірна мережа з’єднань часток вуґлеводору. Тривимірна мережа, в якій усі, або майже усі елементарні ланьцюґи полімеру хімічно зв’язані з собою володіє ефектом пам’яті форми. Це одна з найкорисніших властивостей термоусадних елементів, які можуть бути деформовані у будь-який спосіб, але після підіґрівання повертаються до попередньої форми. Ізоляція виконана зґідно цієї технолоґії – це радіаційно зшита та роздмухана ізоляція, яка знаходиться на ізольованому місці. Підчас наґрівання ізоляція з термоусадки щільно затискується довкола ізольованоґо місця, що є найефективнішим способом утворення та відновлення ізоляції, щодо коштів та часу монтування, а також довґовічності.

Запантентована фірмою ТОВ ТЕРМОҐУМ технолоґія виґотовлення термоусадних виробів корисно відрізняється від технолоґій, які використовують інші виробники тих виробів. Ґарантуємо найвищу якість і надійність наших виробів, одночасно ґарантуючи доступні ціни виробів Термоґум.

ТЕРМОУСАДНІ МУФТИ

Термоусадні муфти використовують для відтворення захисноґо кожуха на з’єднаннях передізпльованих труб. Термоусадна муфта разом з тепловою ізоляцією –поліуретановим ущільнячем ПУР, який піниться на стику, а також з затопленними пробками, які забезпечують отвори до аплікування ущільняча разом утворюють комплект стику двох відрізків передізольованих труб. Вливні отвори у муфті – фабричне виконання.

Радіаційно зшита муфта Термоґум дає можливість створити щільний, міцний та еластичний комплект стику передізольованих теплових труб. Відповідно підібраний матеріал, ефект пам’яті форми, опрацьована оптимальна форма муфти та запатентований спосіб виробництва ґарантують довґовічність муфти, надійність стику, стійкість муфти до корозії напруження, тертя у ґрунті та зміни температури праці внаслідок зміни пересилаючих та зовнішніх чинників. Можлива версія муфти з радіаційно незшитоґо матеріалу.

При виконанні з’єднання відрізків труб треба провести усадку термоусадної муфти на ії кінцях після попередньої зварки труб – носіїв та натяґненню муфти на кінці труби-оболонки. Внаслідок підіґрівання ґазовим пальником муфта осаджується на кінцях і з силою, яка запевнює щільність з’єднання затискується на трубі-оболонці, утворюючи надійну ізоляцію, досконало відновлюючи захисний кожух передізольованої труби. Крім тоґо, дякуючи застосуванню термотопливноґо клею на кінцях муфти, утворене з’єднання є водощільне, не впливають на ньоґо рухи ґрунту та зовнішнє середовище.

Муфти не піверґаються корозії і запевнюють механічний захист. Ізолюють стик від волоґості, стійкі до ультрафіолетових променів, аґресивних чинників та плісені. Аплікування муфти Термоґум не вимаґає використання затисних пластин на кінцях муфти, бо сама муфта запевнює щільність з’єднання, дякуючи технолоґічно запроектованій силі приляґання до труби-оболонки та памяї форми, міцному матеріалу та відповідній формі кінців муфти.

ТЕРМОУСАДНІ ПРОСТА МУФТА
ТЕРМОУСАДНА ПРОСТА МУФТА — ПІНА ПУР

Термоусадні насадки використовують для відтворення захисноґо кожуха на з’єднаннях передізпльованих труб. Термоусадна насадка разом з піною ПУР (ущільнювач) утворюють комплект стику передізольованих труб, який використовують тоді, коли виґідніше зробити сухий стик і нe заповнювати простору стику рідкими компонентами піни ПУР. Монтування термоусадної насадки не вимаґає відповідньої температури підчас інсталяції. Можлива версія насадки з радіаційно незшитоґо матеріалу.

Монтування комплекту стику за допомоґою насадки поляґає на тому, що ущільнювач заповнює вільний простір стику та натяґненні насадки так, щоб кінці насадки находили на кінці труб-оболонок. Потім належить провести усадку насадки по всій довжині.

Крім тоґо, дякуючи застосуванню термотопливноґо клею на кінцях насадки, утворене з’єднання є водощільне, не впливають на ньоґо рухи ґрунту та зовнішнє середовище.

Опрацьована та запатентована фірмою Термоґум технолоґія виробництва термоусадних насадок дає можливість створити щільний комплект стику передізольованих теплопровідних труб. Насадки не піверґаються корозії і запевнюють механічний захист. Ізолюють стик від волоґості, стійкі до ультрафіолетових променів, аґресивних чинників, ґрибів та плісені.

Монтування простої муфти Термогум не вимагає використання затискних пластин на її кінцях, бо сама муфта запевнює щільність з’єднання, дякуючи технологічно запроектованій силі прилягання до труби-оболонки та пам’яті форми, міцному матеріалу та відповідній формі кінців простої муфти.

ТЕРМОУСАДНІ КАБЕЛЬНІ КІНЦЕВІ МУФТИ

В результаті власних дослідних робіт ТОВ ТЕРМОҐУМ опрацювало та запатентувало нову технолоґію виґотовлення термоусадних ковпачків, застосування якої привело до покращання їх технічних параметрів. Проведені зміни у виробництві, а також опрацювання нових матеріалів, таких як клей призначений до застосування на термоусадні ковпачки, сприяло тому, що ковпачки фірми ТЕРМОҐУМ ТОВ усаджуються швидше і в більш низьких температурах, що сприяє зменшенню витрат на час та енерґію ( ґаз пропан/бутан) у процесі усаджування у споживачів.

D – початковий мінімальний внутрішній діаметр
S – товщина стінок після усадки
L – довжина

Термоусадні ковпачки з радіаційно зшитоґо полієтилену використовують для ущільнення та захисту кінцівок кабелів, енерґетичних проводів та кабелів звязку, які мають металеве покриття чи покриття з синтетичних матеріалів.

З внутрішньої сторони ковпачки можуть мати нанесений термоплавкий клей, який не втрачає еластичності у температурі від -20*С до +70*С. Після підіґрівання пломенем чи ґарячим повітрям від температури 120*С до 200*С ковпачок усаджується, а розтоплений клей вливається у всі щілини та нерівності покриття кабеля, утворюючи стійку до волоґості охорону, яка має добрі механічні та електричні властивості.

Кабельні кінцеві муфти стійкі до корозії, напруги, атмосферних впливів, а також не реагують з кислотами та лугами. Монтування кінцевої муфти є просте та швидке.

ТЕРМОУСАДНІ СТРІЧКИ

Термоусадні стрічки виготовляються на основі радіаційно модифікованої поліолефіни. Ці вироби застосовують у енергетичній та паливній промисловостях, зв’язку, електротехніці, електроніці, транспорній промисловості, вугільній та будівельній промисловостях, повітряному транспорті, судобудівельній та енергетичній промисловостях.

Вид Т
Ґоловне застосування термоусадних стрічок – це бандажування пучків проводів і кабелів, ізолювання з’єднань та ліквідування пошкоджень ізоляції кабелів та проводів, а також механічне забезпечення конструкційних елементів, яким заґрожує стирання, пошкодження та корозія.

Вид ТКТ
Стрічки ТКТ рекомендуються в місцях, де потрібне тварде, щільне з’єднання конструкційних елементів. Добра адґезія термоплавкоґо клею з металом, деревом, керамікою та синтетичними матеріалами дозволяє використовувати стрічки у з’єднаннях вентиляційних труб, захисних труб, проводів, електричних кабелів та кабелів зв’язку. З’єднання виконані за допомоґою ТКТ – стійкі до механічних пошкоджень та корозії.

Вид ТКТК
Термоусадна стрічка покрита термоплавким клеєм та бутилокаучуковою масою використовується для забезпечення з’єднань передізольованих труб.

ВЛАСТИВОСТІ СТРІЧКИ-НОСІЯ