Застосовання муфт та простих муфт у паливній промисловості

Підземне прокладання трубопроводів виконується в каналах, але для великої частини трубопроводів застосовують прокладання безпосередньо у грунті – це передізольовані тробопроводи. Ефективність передізольованої технології у великій мірі залежить від якості комплекту ізоляції стиків – якості з’єднання відрізків передізольованих труб, яке повинно забезпечити щільність і відновити захісну оболонку та ізоляцію зварених труб-носіїв. То власне комплект ізоляції стиків завжди був аварійно небезпечний і чутливий на помилки в монтажі.

Головним елементом комплекту стиків передізольованих труб є муфта чи проста муфта, яка використовується для відновлення захисного зовнішнього корпусу передізольованого трубопроводу в місцях з’єднання відрізків трубопроводу – в місцях зварки сталевих труб-носіїв. Вид і якість використаної муфти, правильність виконання стику при з’єднанні труб-носіїв – це головні чинники, які мають вплив на якість стику.Муфти і насадки фірми Термогум мають кілька конкурентних переваг, бо запевнюють вони досконалу щільність з’єднання, характеризуються рішеннями, які полегшують монтування і зменшують кількість помилок підчас виконання з’єднання.

Перевагою технології прокладання передізольованих трубопроводів безпосередньо у грунті в порівнянні до каналової технології є те, що ця технологія передбачає прокладання трубопроводів нижче рівня підземних джерел, збільшення експлуатаційної витрималості теплової мережі, зменшення кількості аварій, зниження матеріальних витрат, найголовніше – зменшення втрат тепла підчас транспортування теплоносія.

Крім тоґо, в звязку з переходом з канальної технолоґії на передізольовану, зменшуються паливні потреби у джерелі тепла, а також зменшується забруднення атмосфери.

Чинники, які впливають на безаварійну експлуатацію передізольованих трубопроводів:

- Правильно виконаний технолоґічний проект відрізка теплової мережі, зважуючи на принципи проектування зґідно з нормами;

- Якість труб та передізольованих елементів, а також сировини, використанної до їх продукції є зґідна з вимоґами ґрупи норм Теплові мережі – Система передізольованих з’єднаних труб для водних теплових мереж прокладаних безпосередньо у ґрунті;

- Транспорт і переховування зґідно z вказівkamy виробника передізольованих труб;

- Якісно проведені будівельно-монтажні роботи, в тім зварювання сталевих елементів, а також виконання з’єднання, особливо йоґо ґерметизація.

- Відповідне контролювання виконання відрізка теплової мережі;

- Якість води – теплоносія.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

(1) Oпрацьовано на підставі: Й. Ґавенда, E. Kрецелевска, A. Лебек, A. Пщулковскіi, K. Росса, A. Смик, A. Шумскі. СПЕЦ С.A., Kористі для середовища, які виникають з правильоґо вибору технолоґії та способу експлуатації Варшавської Теплової Системи, VI Форум Операторів Системів і Споживачів Енерґії та Палива. Енерґетична безпека і нові способи продукції та використання енерґії в Варшаві,2009 рік